การรักษาจะเน้นใช้มือในการเคลื่อนปรับกระดูกสันหลัง ข้อต่อต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ผิดไปปกติให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุล และเหมาะสม