ระยะที่ 1: บำบัดเพื่อบรรเทาอาการ (Relief Care) :

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเข้ารับบำบัดด้วยไคโรแพรคติกเมื่อพวกเขารู้สึกไม่สบาย เช่น มีอาการปวด, ชา, อ่อนแอ, หรืออาการอื่น ๆ เราจะดูแลอาการของท่าน และจะมุ่งมั่นเพื่อช่วยให้ท่านหายจากอาการเจ็บปวด ซึ่งอาจใช้เวลา 3-10 สัปดาห์ในการบำบัด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการของโรค ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ท่านอาจต้องได้รับการบำบัดหลายครั้งต่อสัปดาห์ จนอาการเจ็บปวดหายไป และโปรดจำไว้ว่า การบำบัดของเรามีความปลอดภัยและปราศจากผลข้างเคียงใดๆ ถ้าเราตรวจพบว่าท่านสมควรได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันที