แบบฟอร์มผู้ป่วย :

เมื่อท่านเข้ามาที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัด The Natural Healing Center ของเรา พนักงานต้อนรับจะให้การต้อนรับท่านเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เราจะขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผู้ป่วยที่จัดวางไว้ในบริเวณศูนย์ผู้ป่วยใหม่ ซึ่งข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มนี้จะทำให้เราทราบประวัติสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของท่าน

การให้คำปรึกษา :

ขั้นตอนต่อไป ท่านจะได้พูดคุยและปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ไคโรแพรคติกของเรา ซึ่งจะทำให้แพทย์ทราบสภาวะอาการเจ็บป่วยของท่านมากขึ้น จึงสามารถกำหนดแผนไคโรแพรคติกบำบัดให้ตรงกับความคาดหวังของท่านได้มากขึ้น

การรายงานผลตรวจ :

หลังจากผู้ป่วยกรอกประวัติและได้รับการตรวจสภาพกระดูกสันหลังแล้ว แพทย์จะรายงานในสิ่งที่ตรวจพบอย่างละเอียดและตอบคำถามที่ผู้ป่วยมักถาม ดังนี้:
1. คุณหมอจะช่วยพวกเขาอย่างไร?
2. พวกเขาต้องมารับการบำบัดบ่อยแค่ไหน?
3. พวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาบำบัดเท่าไหร่?
หลังจากที่เราได้ตรวจสอบประวัติสุขภาพ และความคาดหวังในการรับการบำบัดของท่าน พร้อมทั้งได้ตรวจและเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังแล้ว แพทย์จะให้คำแนะนำแผนไคโรแพรคติกบำบัดที่ดีที่สุด ตามความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคน แต่หากสภาพของท่านสมควรได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น แพทย์จะแจ้งให้ท่านทราบทันที

การตรวจวินิจฉัยโรค :

หลังจากที่ท่านได้รับคำปรึกษาแล้ว แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคตามแนวทางไคโรแพรคติก เพื่อจะทดสอบปฏิกิริยาตอบโต้และความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง ( Reflexes and Flexibility) รวมทั้งทำการตรวจตามรายการมาตรฐานอื่นๆ ด้วย เช่น การทดสอบระบบประสาท, กระดูกและข้อ, รูปร่างของกระดูก และ การทดสอบทางกายภาพ แต่เราจะไม่ทำตรวจหรือทดสอบใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากท่าน

การบำบัดรักษา :

ในช่วงท้ายของการพบแพทย์ในครั้งแรก ท่านสามารถขอรับการบำบัดเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่ การปรับกระดูกสันหลัง, กายภาพบำบัดและ / หรือการนวดเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue massage) และขณะทำการบำบัด จะมีการโต้ตอบระหว่างแพทย์และผู้ป่วยตลอดเวลา เพื่อให้ท่านสามารถบอกแพทย์หรือแสดงออกว่าเจ็บเกินไปหรือมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับรูปแบบการบำบัดแต่ละแบบได้ทุกเมื่อ

การตรวจเอ็กซเรย์ :

หากท่านมีสภาวะหรืออาการที่เฉพาะเจาะจง เราอาจทำการตรวจเอ็กซเรย์กระดูกของท่าน เพื่อจะช่วยให้เราวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการตรวจเอ็กซเรย์กระดูกจะทำให้เราเห็นสภาพกระดูกสันหลังที่ผิดปกติของท่าน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักประหลาดใจเมื่อเห็นฟิล์มเอกซเรย์ของตัวเอง บางรายอาจเห็นแนวกระดูกสันหลังเคลื่อนและสภาพที่เสื่อมของกระดูกด้วยตัวเอง

โปรแกรมการมีสุขภาพที่ดี (Wellness Program) :

ก่อนที่ท่านจะกลับ แพทย์จะแนะนำโปรแกรมการมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้ท่านนำไปปฏิบัติควบคู่กับการบำบัดด้วยไคโรแพรคติก กรณีที่ท่านเข้ามารับการบำบัดครั้งแรกด้วยอาการปวด แพทย์อาจแนะนำให้ท่านกลับไปประคบร้อนหรือเย็น, ให้หลีกเลี่ยงบางกิจกรรมหรือท่าทางของร่างกายบางท่า และให้ออกกำลังกายหรือเยียดตัวที่บ้าน ถ้าท่านต้องการรายละเอียดโปรแกรมเหล่านี้ ทีมสุขภาพของเรายินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีต่อสุขภาพ แต่เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีสภาวะที่ต่างกัน ทุกคนจึงควรได้รับแผนการดูแลสุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการมีสุขภาพที่ดีของเรา คือเพื่อให้ท่านได้รับบำบัดด้วยการปรับกระดูกสันที่ประสบความสำเร็จ, รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ,ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมีสุขภาพจิตที่เป็นบวก