ข่าว และ การจัดกิจกรรม


พบกันที่จามจุรีแสควร์ 28 มี.ค. 2014

สาขารามคำแหง 90


สาขาหัวลำโพง

วิธีการบำบัดของเรา

ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัด The Natural Healing Center เราจะภูมิใจที่ได้ให้บริการไคโรแพรคติกบำบัดที่ดีที่สุด แก่ผู้ป่วยทุกคน เราได้รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับไคโรแพรคติกบำบัดที่หลากหลายในศูนย์ของเรา ดังที่กล่าวด้านล่าง ถ้าท่านมีคำถามใดๆ โปรดโทรหาเราที่เบอร์โทรศัพท์
02-729-3699

เราให้การบำบัดแบบดั้งเดิม ด้วยวิธีการที่ทันสมัย:

  • ไคโรแพรคติกและกายภาพบำบัด ที่ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต
  • การบำบัดด้วยมือ (Hands-on treatments) ในการรักษาและปรับกระดูกสันหลัง รวมทั้งข้อต่อและเนื้อเยื่อต่างๆได้รับผลกระทบ
  • เลเซอร์เย็น (Cold laser)
  • อัลตราซาวนด์ (ultrasound)
  • การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
  • การบำบัดด้วยการนวดและการออกกำลังกายe
  • การวิเคราะห์ท่าทางของร่างกายในชีวิตประจำวัน (Posture analysis)
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร(Dietary counseling)

ไคโรแพรคติกบำบัด

เราให้การบำบัดด้วยศาสตร์การปรับกระดูกสันหลังขั้นสูง ซึ่งเป็น "ศาสตร์ที่ทันสมัย(State of the art)" เทคนิคการปรับกระดูกสันหลังที่แพทย์ไคโรแพรคติกทำได้ในปัจจุบัน ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไคโรแพรคติกบำบัด เทคนิคใหม่ๆ หลายเทคนิคมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง, สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน สำหรับ ดร. เชส ชไนเดอร์ เป็นแพทย์ไคโรแพรคติกที่ใช้เทคนิคไคโรแพรคติกที่ทันสมัยที่สุด คุณหมอได้ผ่านการฝึกอบรมมาหลายปี, มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการปวดต่างๆ เช่น อาการปวดหลัง, ปวดคอ, ปวดศีรษะ และอาการอื่น ๆ ที่มีต้นเหตุของปัญหามาจากกระดูกสันหลัง ซึ่งการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถป้องกันอาการบาดเจ็บและช่วยให้ท่านมีสุขภาพโดยรวมที่ดี


การออกกำลังกายที่ถูกต้อง(Corrective Exercises)

ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัด The Natural Healing Center เราสอนผู้ป่วยให้ออกกำลังกายด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ช่วยเสริมสร้างและแก้ไขความผิดปกติในร่างกาย ที่อาจจะทำให้เกิดอาการปวด โดยการออกกำลังกายเหล่านี้ สามารถทำที่บ้านของท่านเอง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนไคโรแพรคติกบำบัดด้วยการปรับกระดูกสันหลัง และนอกเหนือจากแนวของโครงกระดูกสันหลังผิดรูปแล้ว ท่านอาจมีอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติในตำแหน่งของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ส่วนความผิดปกติอื่นๆ ได้แก่ อาการปวดหลัง, ปวดคอ และปวดศีรษะ มักเกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่มีการใช้งานไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการบาดเจ็บตามมา ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยไคโรแพรคติกบำบัดและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมทั้งยังทำให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้นด้วย


การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต(Lifestyle Advice)

ผู้ป่วยหลายคนมาพบแพทย์ไคโรแพรคติกด้วยอาการปวดที่เฉพาะเจาะจง เช่น อาการปวดหลัง, ปวดคอ หรือปวดศีรษะ ซึ่งแพทย์ของเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยรับการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการมี "โค้ช" ที่ช่วยแนะนำวิถีการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี เช่น แนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือทำกิจกรรมบางอย่างในลักษณะที่แตกต่างออกไป เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของไคโรแพรคติกบำบัด คือ ช่วยให้ผู้ป่วยแต่ละราย มีการดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมอย่างมีความสุข ซึ่งเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี


การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการ( Nutritional Counseling)

โภชนาการเกี่ยวข้องกับไคโรแพรคติกบำบัดอย่างไร? เป้าหมายของไคโรแพรคติกบำบัด คือการช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพโดยรวมที่ดีและมีความสมดุลในร่างกาย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารที่ดีต่อสุขภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา การให้คำปรึกษาทางโภชนาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จะช่วยผู้ป่วยให้กลับไปมีสุขภาพที่ดีที่สุด ท่านรู้ไหมว่าผลิตภันฑ์เสริมอาหารและวิตามินตัวไหนดีสำหรับตัวท่าน? ท่านรู้หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินเหล่านี้ทำปฏิกริยาอย่างไร? ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัด The Natural Healing Center เราบริการจัดโปรแกรมโภชนาการตามความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคน


การนวดบำบัด (Massage Therapy)

ประโยชน์ของการนวดนอกจากทำให้ท่านรู้สึกสบายหรือผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายของท่านปรับสมดุล การนวดเป็นวิธีธรรมชาติบำบัดที่ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้ป่วยจำนวนมาก ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัด The Natural Healing Center เรามีบริการนวดและบำบัดกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยไคโรแพรคติกบำบัด แผนการนวดถูกปรับให้ตรงตามอาการปวดหรือภาวะบาดเจ็บของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งประโยชน์ของการนวด อาจรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนของเลือด, ลดอาการบวมเฉพาะที่ และช่วยคลายกล้ามเนื้อ โดยเป็นที่ยอมรับกันว่าการนวดสามารถบรรเทาอาการปวดและกระตุกของกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และยังช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น จากผลการศึกษาจำนวนมาก พบว่าการนวดบำบัดเพียงแค่ระยะเดียวอาจสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของท่านได้!


การตรวจกระดูกสันหลังและท่าของร่างกาย ( Spinal & Postural Screenings)

มีคำกล่าวที่ว่าการลงทุนป้องกันเพียงเล็กน้อย อาจมีคุณค่ามากในแง่ของผลการรักษา สุขภาพของกระดูกสันหลังของท่านก็เช่นกัน การตรวจสภาพท่าทางของร่างกายและกระดูกสันหลังโดยแพทย์ไคโรแพรคติกผู้เชี่ยวชาญ เช่น ดร. เชส ชไนเดอร์ ช่วยทำให้ค้นพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ และเป็นการปลดล็อคประตูสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้ชาวกรุงเทพ เราจึงมีบริการออกบูทให้บริการตรวจ ไคโรแพรคติกตามห้างสรรพสินค้า, งานกิจกรรมของชุมชน, งานแสดงสินค้าสุขภาพและที่สถานประกอบการต่างๆ ติดต่อเราวันนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-729-3699 เพื่อประสานงานให้เราออกบูทตรวจสุขภาพ ที่งานกิจกรรมต่างๆ หรือที่สถานประกอบการของท่าน

บทความต่างๆ ที่น่าสนใจ

Previous Next