อาการป่วยทั่วไปที่เรารับรักษา (Typical Cases) :


ถึงแม้ว่าศูนย์ธรรมชาติบำบัด The Natural Healing Center จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่จะรักษาโรคใดโรคหนึ่ง แต่คนทั่วไปมักต้องการรู้ว่า เรารับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคอะไร รายการต่อไปนี้ คือ โรคและอาการบางส่วนที่ท่านสามารถเข้ามารับการบำบัดกับเรา:
? อาการชาตามแขน /ขา
? อาการปวดศีรษะ
? แขน/ขาอ่อนแรง
? ปวดศีรษะไมเกรน
? มีปัญหาการย่อยอาหาร
? อาการปวดคอ
? ปัญหาและอาการปวดในสตรี เช่น ปวดท้องเวลามีรอบเดือน
? ปวดไหล่ / แขน
? ปัญหาสุขภาพในเด็ก
? อาการปวดหลัง
? ปัญหาการนอนไม่หลับ
? ปวดสะโพก / ขา
? อาการอ่อนล้า
? อาการปวดเข่า
? มีความวิตกกังวล
? อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
? เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
? มีอาการปวดหลังหรือปวดส่วนอื่นขณะตั้งครรภ์
? และอื่น ๆ