อาการป่วยทั่วไปที่เรารับรักษา (Typical Cases) :


ถึงแม้ว่าศูนย์ธรรมชาติบำบัด The Natural Healing Center จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่จะรักษาโรคใดโรคหนึ่ง แต่คนทั่วไปมักต้องการรู้ว่า เรารับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคอะไร รายการต่อไปนี้ คือ โรคและอาการบางส่วนที่ท่านสามารถเข้ามารับการบำบัดกับเรา:
???? อาการชาตามแขน /ขา
???? อาการปวดศีรษะ
???? แขน/ขาอ่อนแรง
???? ปวดศีรษะไมเกรน
???? มีปัญหาการย่อยอาหาร
???? อาการปวดคอ
???? ปัญหาและอาการปวดในสตรี เช่น ปวดท้องเวลามีรอบเดือน
???? ปวดไหล่ / แขน
???? ปัญหาสุขภาพในเด็ก
???? อาการปวดหลัง
???? ปัญหาการนอนไม่หลับ
???? ปวดสะโพก / ขา
???? อาการอ่อนล้า
???? อาการปวดเข่า
???? มีความวิตกกังวล
???? อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
???? เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
???? มีอาการปวดหลังหรือปวดส่วนอื่นขณะตั้งครรภ์
???? และอื่น ๆ