คำถามพี่พบบ่อย ( FAQ ) :


ใช้เวลาบำบัดนานแค่ไหน จึงจะได้ผล ?
สภาวะของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยก็จะมีการตอบสนองการรักษาที่แตกต่างกันด้วย หลังที่แพทย์ของเราได้ตรวจสภาพร่างกายของท่านแล้ว แพทย์จะประเมินระยะเวลาและความถี่ในการรับการบำบัดของท่าน
ใช้เวลานานไหม ในการเข้ารับการบำบัดแต่ละครั้ง ?
โดยเฉลี่ยการเข้ารับการบำบัดในครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง และครั้งต่อๆ ไปก็จะประมาณ 15 ถึง 30 นาที ซึ่งทั้งนี้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของปัญหาอาการปวดหรือบาดเจ็บของท่าน
ต้องทำการนัดหมายก่อนเข้ารับการบำบัดหรือไม่ ?
ท่านต้องทำการนัดหมายก่อน เพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลาในการรอคอย เพราะเรารู้ดีว่าเวลาของท่านมีค่าเสมอ
ไคโรแพรคติกบำบัด ทำให้เจ็บไหม ?
ด้วยทักษะและประสบการณ์ของแพทย์ไคโรแพรคติก ผู้ป่วยส่วนมากมักไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ในระหว่างรับการบำบัด และจากการศึกษาจำนวนมาก พบว่าไคโรแพรคติคบำบัดมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง
แพทย์ไคโรแพรคติก จบหลักสูตรอะไร ?
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา กว่าจะได้วุฒิการศึกษา สาขาแพทย์ไคโรแพรคติก ต้องใช้เวลาศึกษาถึง 4 ปี (4,500 ชั่วโมง) สำหรับประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร โปรแกรมการศึกษา สาขาแพทย์ไคโรแพรคติก ใช้เวลา 5 ปี หลังจากจบระดับ A-Levels หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย