ระยะที่ 3 : การดูแลให้มีสุขภาพที่ดี(Wellness Care) :

เมื่อร่างกายได้รับการบำบัดให้หายจากอาการเจ็บปวดแล้ว การได้รับไคโรแพรคติกบำบัดต่อเนื่อง,การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของท่านอยู่ในสภาพแข็งแรงเสมอ ทำให้ปัญหาอาการปวดไม่กลับมาอีก
เมื่อท่านได้รับการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกเป็นประจำ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิต จะป้องกันการเกิดอาการปวดใดๆ, ทำให้ข้อต่อยืดหยุ่นและแข็งแรง ท่านจึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านชอบได้มากขึ้น
การดูแลร่างกายถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี