ระยะที่ 2 : บำบัดเพื่อแก้ไขและฟื้นฟู (Corrective Care) :

แพทย์ไคโรแพรกติคส่วนใหญ่มักถือว่า การรักษาอาการเจ็บปวด เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการรักษาผู้ป่วย และหากแพทย์ทุกคนบำบัดเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดและหยุดรักษาเลย ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมามีอาการปวดขึ้นอีก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการปวดขึ้นมา ผู้ป่วยควรได้รับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาการปวดหรือบาดเจ็บได้หายไปแล้วก็ตาม
ในระหว่างบำบัดเพื่อแก้ไขและฟื้นฟู ท่านจะไม่ได้รับการปรับกระดูกสันหลังบ่อยครั้งเหมือนการบำบัด ระยะที่ 1 และขึ้นสภาวะของท่านเอง ท่านอาจได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกาย และเหยียดตัว ไม่ว่าจะทำที่ศูนย์ไคโรแพรคติกของเรา หรือที่บ้านท่านเอง เพื่อช่วยเร่งการรักษาให้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้น
หากท่านมีอาการปวดกำเริบเป็นระยะ โปรดอย่าท้อแท้ เพราะถือเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในการบำบัดระยะที่2 เนื่องจากร่างกายของท่านยังไม่ได้รับเยียวยาเต็มที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรือสภาวะของท่านเอง รวมทั้งยังขึ้นกับระยะเวลาที่ท่านเริ่มมีอาการปวด สำหรับการบำบัดระยะนี้มักจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่เดือน จนถึง 1-2 ปี
เราทำงานเป็นทีม เพื่อให้ท่านมีสุขภาพดีที่สุด