ขั้นตอนการรักษา : 

เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีในการมีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรง
อาจกล่าวได้ว่าหลักการของไคโรแพรคติกบำบัดก็เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน – วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องถูกจัดวางตามลำดับ บนรากฐานของความแข็งแกร่งในโครงสร้างและการประสานงานอย่างถูกต้อง ถ้าหากสร้างผนังบ้านก่อนสร้างรากฐานที่มั่นคง ผนังบ้านก็อาจไม่แข็งแรง หรืออาจพังลงมาได้ หรือหากสร้างหลังคาบ้านก่อนที่จะสร้างฝาผนังบ้านเสร็จ ท่านก็จะพบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยแนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับร่างกายของท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลักการของไคโรแพรคติก กล่าวว่าเหตุผลที่ทำให้ท่านมีอาการปวดและมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ มักเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมีปัญหา ท่านควรได้รับการรักษาที่สาเหตุของปัญหาด้วยไคโรแพรคติกบำบัด เพื่อให้ร่างกายของท่านซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง ซึ่งขั้นตอนของการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกจะมี 3 ระยะ ดังต่อไปนี้...
ระยะที่ 1: บำบัดเพื่อบรรเทาอาการ (Relief Care)
เมื่อท่านเข้ามารับการบำบัดกับเราด้วยอาการปวด สิ่งแรกที่เราจะทำ คือ ช่วยบรรเทาอาการปวดของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและสาเหตุของอาการปวด ซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยควรได้รับการบำบัดด้วยไคโรแพรคติก(การปรับกระดูกสันหลัง) 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องประมาณ 4-12 สัปดาห์
ระยะที่ 2: บำบัดเพื่อแก้ไขและฟื้นฟู (Corrective/Restorative Care)
ในการบำบัดระยะนี้ กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆ จะฟื้นตัวดีขึ้น จึงช่วยป้องกันไม่ให้มีอาการบาดเจ็บหรือปวดมากขึ้น เป้าหมายการบำบัดระยะนี้ คือการช่วยให้ร่างกายของท่านกลับมาทำงานได้ 100% ซึ่งระยะนี้ ผู้ป่วยควรได้รับการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกประมาณ 4-8 ครั้งต่อเดือน ต่อเนื่องประมาณ 6-24 เดือน ขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมและความรุนแรงของอาการเจ็บปวยของท่าน
ระยะที่ 3: การดูแลให้มีสุขภาพที่ดี ( Wellness Care)
เมื่อร่างกายได้รับการรักษาและฟื้นฟูเต็มที่แล้ว ท่านจะไม่มีอาการปวดหลัง หรืออาการปวดอื่น ๆ อีกเลย แต่สิ่งสำคัญ คือท่านต้องรับการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดขึ้นอีกในอนาคต โดยปกติการบำบัดในระยะนี้ แพทย์มักใช้เวลาสั้นๆ 1-4 ครั้งต่อเดือน ขึ้นอยู่กับวิถีการดำเนินชีวิตและความประสงค์ของตัวท่านเอง